Avondmodulen

Algemene psychologie

Inhoud

Om te weten wat je als therapeut in het psychosociale domein kunt doen met wetenschappelijke inzichten, maakt u tijdens deze module een reis door ‘het land der psychologie’. Aan bod komen de basisdisciplines van de psychologie, waarna aan u wordt gevraagd om de verbinding te leggen met het vak van therapeut op het gebied van stressmanagement.

Deze avondmodule geeft een goede indruk van de verscheidenheid van onderwerpen die tegenwoordig binnen de psychologie aan de orde zijn. Ook laat deze module zien hoezeer theorie en praktijk in de psychologie met elkaar zijn verweven. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek dragen bij aan de oplossing van problemen van persoonlijke en maatschappelijke aard.

De basisgebieden die aan bod komen zijn:

 • Experimentele psychologie – studie naar mogelijkheden en functies van het menselijke lichaam.
 • Persoonlijkheidspsychologie – studie naar verschillen in persoonlijkheid tussen mensen.
 • Ontwikkelingspsychologie – studie naar veranderingen in het gedrag over de levensloop, van geboorte tot dood.
 • Sociale psychologie – studie naar de wisselwerking tussen het individu en de omgeving.
Data

De avondmodule Algemene psychologie bestaat uit een introductie via livestream, klassikale bijeenkomsten (beide van 18.30 tot 21.00 uur) en videocolleges (zichtbaar vanaf aangegeven datum). De module wordt afgerond met een online tentamen (start 18.30 uur).

Algemene psychologie
Data 2024
Introductie (livestream) Dinsdag 16 januari
Gastcolleges (klassikaal) Gastcollege 1 – dinsdag 06 februari
Gastcollege 2 – woensdag 06 maart
Gastcollege 3 – donderdag 11 April
Gastcollege 4 – woensdag 22 mei
Videocolleges Videocollege 1 – maandag 22 januari
Videocollege 2 – maandag 29 januari
Videocollege 3 – maandag 05 februari
Videocollege 4 – maandag 12 februari
Tentamen Online tentamen – donderdag 06 juni
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Algemene psychologie € 1095,-
Inschrijven

Klinische psychologie

Inhoud

Klinische psychologie – pathologisch menselijk gedrag in kaart

Tijdens de avondmodule Klinische psychologie maakt u kennis met het ‘normale’ en ‘abnormale’ gedrag van de mens. Als therapeut werken we met emotioneel gezonde mensen, die in een problematische fase van hun leven verkeren. Deze mensen zijn aanspreekbaar op hun gedrag, in staat tot zelfreflectie, hebben educatieve vermogens en een bepaalde mate van interesse en humor. Het is heel belangrijk om te signaleren wanneer cliënten pathologische reactiewijzen vertonen. Deze mensen behoren te worden doorverwezen naar andere vormen van hulpverlening zoals: klinische psychologie of psychiatrie. In de praktijk is het vaak de taak van de therapeut om de mensen uit de omgeving van de persoon die is doorverwezen te ondersteunen en te begeleiden.

Wat komt aan bod tijdens de avondmodule Klinische psychologie?

 • Indeling DSM
 • Indeling psychopathologie
 • Vijf stromingen
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Gedragsstoornissen
 • Eetstoornissen
 • Verslavingen
 • Psychotische stoornissen
 • Persoonlijkheidstoornissen
 • Normaal en abnormaal gedrag
 • Psychofarmaca

Leerdoel

Doel van deze avondmodule is om uw kennis en inzicht over gezond en ongezond gedrag (psychopathologie) te vergroten, ter bevordering van uw beroepsmatig handelen als therapeut.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Weet u welke theoretische verklaringsmodellen ten grondslag liggen aan psychopathologie
 • Kunt u verschillende psychische stoornissen herkennen en van elkaar onderscheiden
 • Bent u in staat gedragskenmerken te signaleren die duiden op psychopathologie
 • Weet u wanneer u cliënten dient door te verwijzen naar andere zorgverleners voor een zo optimaal mogelijke begeleiding of behandeling
Data

De avondmodule Klinische psychologie bestaat uit klassikale bijeenkomsten en videocolleges.

Klinische psychologie
Data 2024
Videocolleges Videocollege 1 – Maandag 09 september
Videcollege 2 – Maandag 16 september
Videocollege 3 – Maandag 23 september
Videocollege 4 – Maandag 30 september
Data waarop videocolleges beschikbaar zijn
Klassikaal Dinsdag 01 oktober
Dinsdag 15 oktober
Donderdag 07 november
Donderdag 21 november
Tentamen Dinsdag 03 december
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Klinische psychologie € 1095,-
Inschrijven

Gespreksmethodiek

Inhoud

Gespreksmethodiek – cliënten begeleiden naar gedragsverandering

In deze avondmodule leert u de gespreksmethodiek die ten grondslag ligt aan coaching, counseling en conflictbemiddeling. U leert hier gesprekken te voeren met een cliënt volgens de gesprekstechnieken die gebaseerd zijn op het drie fasen model van Gerard Egan, grondlegger van counseling in Amerika. Daar, in de tijd en door de ontwikkeling, steeds weer andere eisen worden gesteld aan zowel de therapeut als de cliënt, hebben we zijn drie fasen model uitgebreid met een onderverdeling binnen de verschillende fasen. Dit ter verduidelijking, verbreding en verdieping van zijn werk.

Fase 1A:
Effectief luisteren naar het verhaal van de cliënt met de bijbehorende gesprekstechnieken, waardoor de hulpvraag duidelijk wordt. Centraal staat het werken aan een vertrouwensrelatie.

Fase 1B:
Door het tonen van diepere en diepste reflectie, uitdagen en confronteren komen tot het vaststellen van het probleem áchter de hulpvraag, het belemmerende patroon van de cliënt dat leidt tot problemen. Centraal staat de werkrelatie.

Fase 2:
Het stellen van nieuwe doelen. Centraal staat het focussen op het gewenste gevoel van uw cliënt.

Fase 3A:
Het bedenken van strategieën en het maken van een actieplan. Centraal staat een systematische aanpak.

Fase 3B:
Het overgaan tot daadwerkelijke actie. Centraal staat het begeleiden van uw cliënt.

Deze structuur helpt bij het leiden van een effectief gesprek zonder invloed uit te oefenen op de inhoud.

De module Gepreksmethodiek bestaat uit streamlessen, videocolleges en klassikale bijeenkomsten.

Wat komt aan bod tijdens de avondmodule Gespreksmethodiek?

 • De basishouding
 • Het verhaal
 • Het patroon
 • Volgen en leiden
 • Empathie
 • Analyse
 • Technieken
Data

De avondmodule Gespreksmethodiek bestaat uit een introductie (livestream), tutorbijeenkomsten (klassikaal) en videocolleges. De bijeenkomsten worden op dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond gehouden van 18:30u tot 21:15u. Wanneer u zich inschrijft voor de PROFESSIONAL opleiding kunt u uw voorkeur aangeven voor een plaats in de dinsdaggroep, een plaats in de woensdaggroep óf een plaats in de donderdaggroep.

Gespreksmethodiek
Data 2023
Dinsdaggroep 10 januari (introductie)
18 april
27 juni
19 september
31 oktober
Woensdaggroep 11 januari (introductie)
19 april
28 juni
20 september
01 november
Donderdaggroep 12 januari (introductie)
20 april
29 juni
21 september
02 november
Videocolleges Starten vanaf
januari
Tentamen 09 februari (theorietoets)
06 november (praktijktoets)
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Gespreksmethodiek € 1895,-
Inschrijven

Dagmodulen Psychosociaal therapeut

Denkstijlen 1

Inhoud

Denkstijlen 1 – het HOE van het denken

Een denkstijl is een manier van denken, voelen en doen. Hoe een cliënt denkt bepaalt wat haar opvalt en wat haar ontgaat: haar denkstijl zet, als het ware, filters voor wat ze in haar omgeving ziet en hoort. Haar denkstijl bepaalt haar filters en haar filters versterken haar denkstijl. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt wat ze voelt. Die drie dingen samen (wat de cliënt denkt, wat ze waarneemt en wat ze voelt) bepalen op hun beurt hoe de cliënt in een gegeven situatie handelt. We gaan er daarbij van uit, dat iemand in verschillende situaties heel verschillend kan denken. Op het werk bijvoorbeeld, denkt iemand misschien heel anders dan wanneer hij met zijn hobby of kinderen bezig is.
Denkstijlen geven een antwoord op hoe het toch mogelijk is dat mensen die hetzelfde willen bereiken (hetzelfde doel hebben) en ook nog hetzelfde belangrijk vinden (dezelfde waarden hanteren) conflicten kunnen krijgen. We worden namelijk aangestuurd door onze verschillende denkstijlen.
Zo houdt de één zich bijvoorbeeld vooral bezig met de actie, terwijl een ander vooral nadenkt óver de actie. De één is gericht op het grote overzicht terwijl de ander zich vooral bezighoudt met details. De één ziet vooral wat er klopt, terwijl bij anderen vooral opvalt wat er niet klopt. Sommige mensen houden zich bezig met de essentie van informatie, terwijl anderen zich vooral richten op het mogelijke gebruik. Vraagt iemand goedkeuring aan een ander of gaat ie vooral uit van zijn eigen mening?
De verschillende denkstijlen kunnen elkaar versterken of juist afzwakken. Dus zegt één denkstijl nog niet zoveel, maar de combinatie van verschillende denkstijlen, de denkstijlenmix, legt een patroon bloot van iemands manier van denken, voelen en doen binnen een bepaalde situatie.

Wat komt aan bod?

 • Veertien verschillende sets van denkstijlen
 • De verbale en non-verbale uiting van iedere denkstijl (in het totaal 34)
 • Onverwachte combinaties
 • Activeringsvragen

Leerdoel

Het hoofddoel is, om aan de hand van taal, denkstijlen van cliënten die verantwoordelijk zijn voor interactie met anderen te leren begrijpen, herkennen en benoemen.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Weet u wat ieder van de 34 denkstijlen inhoudt en wat daarvan de invloed is op interactie met anderen.
 • Kunt u geactiveerde denkstijlen bij een cliënt herkennen
 • Bent u in staat om op basis van denkstijlen psycho-educatie te geven aan een cliënt
 • Bent u in staat om een cliënt uit te nodigen tot een eerste denkstijlverandering op basis van activeringsvragen
Data

De dagmodule Denkstijlen 1 bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Denkstijlen 1
Data 2024
Dag 1 Donderdag 07 maart
Dag 2 Donderdag 14 maart
Dag 3 Donderdag 21 maart
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Denkstijlen 1 € 750,-
Inschrijven

Denkstijlen 2

Inhoud

Denkstijlen 2 – uitnodigen tot verandering van de denkstijlenmix

Deze module is een vervolg op Denkstijlen 1. Om aan deze dagen te kunnen deelnemen is het een voorwaarde Denkstijlen 1 met goed gevolg te hebben voltooid. De kennis uit Denkstijlen 1 ligt ten grondslag aan de interventie die in Denkstijlen 2 in gang wordt gezet. Dit gebeurt op basis van een te stellen denkstijlenprofiel van de cliënt. De vervolgvragen zijn: welke denkstijlenmix uit dat profiel leidt tot problemen en met aanpak van welke denkstijl uit die mix start het veranderingsproces?

Wat komt aan bod?

 • Casussen
 • Profiel trekken
 • Eén profiel communiceren met een cliënt
 • Twee of meer profielen communiceren met cliënten
 • Veranderingstechniek

Leerdoel

Het hoofddoel is om voor een cliënt of voor cliënten zichtbaar te maken hoe de denkstijlenmix verantwoordelijk is voor de problemen die spelen en om cliënt(en) op basis van denkstijlverandering te helpen deze problemen aan te pakken.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Kunt u een denkstijlenprofiel opstellen van een cliënt
 • Bent u in staat om een profiel te communiceren met één cliënt waardoor voor de cliënt helder wordt hoe de denkstijlen het probleem veroorzaken
 • Bent u in staat om twee of meer profielen te communiceren met verschillende cliënten waardoor voor de betrokken personen helder wordt hoe de denkstijlen het (onderlinge) probleem veroorzaken
 • Bent u in staat om op basis van denkstijlveranderingstechnieken te interveniëren en daarmee cliënten te begeleiden naar de aanpak van hun probleem
Data

De dagmodule Denkstijlen 2 bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Denkstijlen 2
Data 2023
Dag 1 Woensdag 08 november
Dag 2 woensdag 15 november
Dag 3 Woensdag 22 november
Denkstijlen 2
Data 2024
Dag 1 Maandag 04 november
Dag 2 Maandag 11 november
Dag 3 Maandag 18 november
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Denkstijlen 2 € 750,-
Inschrijven

Overtuigingen

Inhoud

Overtuigingen – waar gaat de cliënt vanuit en wat is het effect hiervan?

Deze module staat in het teken van de Rationele Emotieve Therapie (RET) gecombineerd met Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). We maken kennis met het A – B – C – D – E model van Ellis en verschillende herkaderingstechnieken uit NLP.
Door welke bril bekijkt uw cliënt de wereld en zichzelf? Dat heeft grote invloed op hoe zij zich voelt en gedraagt. We houden ons deze dagen bezig met de oorsprong van belemmerende overtuigingen van de cliënt en het ombuigen naar bevorderende overtuigingen, waardoor het pad naar het bereiken van gewenste doelen opengaat.

Wat komt aan bod?

 • De drie G’s: gedachten, gevoelens, gedragingen
 • Rationeel en irrationeel denken
 • Evaluaties binnen het A-B-C model van RET
 • Structuur van de overtuiging: theorie en praktijk
 • Logische niveau’s (NLP)
 • Op zoek naar de kern: theorie en praktijk
 • Uitbreiding van het A-B-C model met D-E
 • Betekenis-herkadering
 • Analogieën

Leerdoel

Het hoofddoel is vaardig worden in het maken van een gat in het net waarin een cliënt gevangen zit. Het vangnet van overtuigingen over zichzelf en haar omgeving en het ontwikkelen van verschillende mogelijkheden om een nieuwe bril aan te reiken met een breder perspectief en meer zicht.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Begrijpt u het ontstaan van belemmerende overtuigingen en weet u wat de invloed daarvan is op het gedrag en gevoel van cliënten
 • Herkent u achter disfunctioneel gedrag en niet passende gevoelens van een cliënt de aansturende gedachten
 • Bent u in staat om op basis van RET en NLP psycho-educatie te geven over overtuigingen aan een cliënt
 • Bent u in staat om op basis van de RET en NLP te interveniëren en daarmee cliënten te begeleiden naar bevorderende gedachten die leiden tot helpende gevoelens en functioneel gedrag
Data

De dagmodule Overtuigingen bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Overtuigingen
Data 2024
Dag 1 Donderdag 13 juni
Dag 2 Donderdag 20 juni
Dag 3 Donderdag 27 juni
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Overtuigingen € 750,-
Inschrijven

Transacties

Inhoud

Transacties – hoe actief zijn de Ouder, de Volwassene en het Kind in de cliënt en wat heeft dat voor effect?

Tijdens deze module wordt de Transactionele Analyse (TA) van Eric Berne uitgediept. Bij deze theorie wordt uitgegaan van drie verschillende ego-posities die in iedere cliënt op een bepaalde manier vertegenwoordigd zijn: Ouder, Volwassene en Kind. De volledig ontwikkelde ‘gezonde’ mens heeft alle drie deze ego-posities tot zijn beschikking en kan naar believen overschakelen. In het leven van alledag blijkt echter dat niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt van schakelmogelijkheden, waardoor communicatie kan vastlopen en conflicten kunnen ontstaan. Voor een goed stressmanager is het van grote meerwaarde om inzicht te krijgen in deze processen en de cliënt inzicht te bieden in deze processen. Inzicht draagt bij aan veranderingsbereidheid waardoor interventies meer effect kunnen bewerkstelligen en de cliënt in staat is om verbeterde relaties met anderen aan te gaan.

Wat komt aan bod?

 • Structurele analyse
 • Functionele analyse
 • Levensposities
 • Levensscripts
 • Verschillende geboorten
 • Strokes
 • Psychologische spelen
 • Psychopathologie
 • Complementaire transacties
 • Kruistransacties
 • Soorten communicatie

Leerdoel

Het hoofddoel is om het gedrag van cliënten te begrijpen of plaatsen door inzicht te krijgen in de aansturende egoposities en de cliënt ditzelfde inzicht te verschaffen, op basis waarvan een passende interventie kan worden ingezet.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Begrijpt u het ontstaan van egoposities en weet wat de invloed daarvan is op het gedrag van cliënten
 • Herkent u in het gedrag van een cliënt de verschillende aansturende egoposities
 • Bent u in staat om op basis van de TA psycho-educatie te geven aan een cliënt
 • Bent u in staat om op basis van de TA te interveniëren en daarmee cliënten te begeleiden naar een functionele inzet van hun egoposities
Data

De dagmodule Transacties bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Transacties
Data 2023
Dag 1 Maandag 11 september
Dag 2 Maandag 18 september
Dag 3 Maandag 25 september
Transacties
Data 2024
Dag 1 Woensdag 11 september
Dag 2 Woensdag 18 september
Dag 3 Woensdag 25 september
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Transacties € 750,-
Inschrijven

Dagmodulen Kindertherapeut

Hechting 1

Inhoud

Hechting 1 – de kracht van hechting

Deze dagmodule is erop gericht opvoeders te helpen om zélf de oplossing voor hun kinderen te worden, ongeacht de oorsprong van probleemgedrag. Het uitgangspunt is het op hechting gebaseerde ontwikkelingsmodel van Dr. Gordon Neufeld. Toepassing van het model heeft invloed op het leven van kind, jongere en volwassene, in school, werk, relatie of gezin.

Wat is het doel van de dagmodule Hechting 1?

Het hoofddoel is kinderen begrijpen. Interventies moeten op inzicht gebaseerd zijn, willen ze verandering van binnenuit teweegbrengen en lange termijn effect hebben. Het model werkt preventief, hoewel de benadering ook toepasbaar is op kinderen met grote problemen en in moeilijke omstandigheden. Het wordt toegepast in een veelheid van situaties: thuis, op school, speciaal onderwijs, therapie, begeleiding van delinquenten, adoptie, pleegzorg enzovoorts.

Wat komt aan bod tijdens de dagmodule Hechting 1?

Tijdens deze module worden de drie sleutelbegrippen om kinderen te begrijpen behandeld: hechting, kwetsbaarheid en volwassenwording. Het maakt een inschatting mogelijk van waar kinderen in hun ontwikkeling staan en hoe u hen in de juiste richting kunt bewegen. U leert symptomen van vastzitten herkennen, de oorzaken hiervan te onderkennen en kinderen uit hun blokkade te helpen.

Data

De dagmodule Hechting 1 vindt twee keer per jaar plaats en bestaat uit 05 videocolleges en 05 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u. Een week voorafgaand aan iedere trainingsdag, wordt een videocollege opengesteld. Het is de bedoeling dat dat videocollege wordt gevolgd vóór aanvang van de volgende trainingsdag. U heeft dus telkens een week de tijd om het videocollege te bekijken.

Hechting 1
Najaar 2023
Videocollege 1 Woensdag 04 oktober
Bijeenkomst 1 Maandag 09 oktober
Videocollege 2 Maandag 16 oktober
Bijeenkomst 2 Maandag 30 oktober
Videocollege 3 Maandag 06 november
Bijeenkomst 3 Maandag 13 november
Videocollege 4 Maandag 20 november
Bijeenkomst 4 Maandag 27 november
Videocollege 5 Maandag 04 december
Bijeenkomst 5 Maandag 11 december
Hechting 1
Voorjaar 2024
Videocollege 1 Woensdag 06 maart
Bijeenkomst 1 Woensdag 13 maart
Videocollege 2 Woensdag 20 maart
Bijeenkomst 2 Woensdag 27 maart
Videocollege 3 Woensdag 03 april
Bijeenkomst 3 Woensdag 10 april
Videocollege 4 Woensdag 17 april
Bijeenkomst 4 Woensdag 24 april
Videocollege 5 Woensdag 08 mei
Bijeenkomst 5 Woensdag 15 mei
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Hechting 1 € 995,-
Inschrijven

Hechting 2

Inhoud

Hechting 2 – hechtingsproblematiek

Deze driedaagse module is een vervolg op Hechting 1. Om aan deze dagen te kunnen deelnemen is het een voorwaarde Hechting 1 te hebben gevolgd. We gaan dieper in op de kennis en vaardigheden die we opgebouwd hebben tijdens Hechting 1. De dagmodule Hechting 2 staat in het teken van hechtingsproblematiek.

Wat is het doel van de dagmodule Hechting 2?

Deze module draait om herstel bij specifieke problemen. We kijken niet naar de losse symptomen, maar plaatsen ze in het geheel van de ontwikkelingselementen die we in Hechting 1 hebben bestudeerd, en kunnen ze zo terugvoeren naar hun kern. Vervolgens leren we welke interventies nodig zijn om op een hechtingsvriendelijke manier verandering teweeg te brengen. De toepassing brengt kinderen terug in de juiste relatie met hun primaire verzorgers en door het hernieuwde gevoel van warme veiligheid gaan zij zich op natuurlijke wijze weer beter gedragen en komen terug op het pad van groei.

Wat komt aan bod tijdens de dagmodule Hechting 2?

 • Dag 1:
  • Kind en Emoties
  • Najagen en agressie
 • Dag 2
  • Alarm
  • Reacties vanuit afweer
 • Dag 3
  • Aandachttekort en tegenwil
  • Interventies en casus
Data

De dagmodule Hechting 2 bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Hechting 2
Data 2023
Dag 1 Woensdag 27 september
Dag 2 Woensdag 11 oktober
Dag 3 Woensdag 01 november
Hechting 2
Data 2024
Dag 1 Woensdag 13 november
Dag 2 Woensdag 20 november
Dag 3 Woensdag 27 november
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Hechting 2 € 750,-
Inschrijven

Systeemtherapie

Inhoud

Systeemtherapie – het gesprek met belangrijke anderen

Vaak denken mensen dat kindertherapeuten vooral kinderen in hun spreekkamer ontvangen. Werken met kinderen betekent echter met name werken met het systeem rondom kinderen (opvoeders, leerkrachten, belangrijke anderen). Het welbevinden en functioneren van een kind of jongere wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin hij/zij verkeert. Het systeem van het kind als uitgangspunt om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Wat is het doel van de dagmodule Systeemtherapie?

Kennis van zowel ontwikkelingspsychologie (ontwikkelingsfasen en zelfbeeld) als systeemtheorie (contextueel werken, de essentie van een systeemanalyse en de rol van de eigen persoon) en vaardigheden met betrekking tot communiceren rond kinderen.

Wat komt aan bod tijdens de dagmodule Systeemtherapie?

 • De ontwikkelingsfasen
 • Het zelfbeeld
 • Contextuele benadering
 • Een goedwerkend systeem en de valkuilen
 • Een systeemanalyse
 • Wat te doen en te laten in communicatie

Literatuur voor tentamen

Er zit systeem in…! – Steven Pont.

Data

De dagmodule Systeemtherapie vindt één keer per jaar plaats. Bijeenkomsten zijn van 10:00u tot 16:30u.

Systeemtherapie
Data 2024
Dag 1 Maandag 10 juni
Dag 2 Maandag 17 juni
Dag 3 Maandag 24 juni
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Systeemtherapie € 750,-
Inschrijven

Kinder- en jongerentherapie (voorheen Communicatie en spel)

Inhoud

Begeleid kinderen en jongeren

Wat is het verschil tussen psychosociaal therapeutische gesprekken met kinderen of jongeren en die met volwassenen? Hoe vlieg je een diepgaande begeleiding met kinderen aan? Hoe creëer je de creativiteit die nodig is om het therapeutische ‘gesprek’ met kinderen te voeren? Wanneer werk je met het kind en wanneer met de ouders of opvoeders? Hoe kom je van coaching tot therapie?

Je krijgt inkijk in de kamer van een kinder- en jongerentherapeut in het psychosociale domein. Je leert hoe het contact en de begeleiding verlopen van de eerste kennismaking tot de afronding. Welke kennis en vaardigheden zijn gevraagd om deze specifieke doelgroep goed hulp te kunnen verlenen? Wat kun je allemaal tegenkomen op de route van A tot Z en hoe zien de zijwegen eruit? Je krijgt praktische tips om, om te gaan met verschillende type kinderen, jongeren én hun ouders of opvoeders.

Je leert hoe je creativiteit, spel en gesprekken gebruikt in contact met het kind of de jongere om te komen tot de kern van het probleem en een oplossing van binnenuit. Daarbij ligt de focus op het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving, waarin zij hun emoties kunnen uiten en hun gedachten kunnen vormen. Dat betekent dat de psychosociale interventies zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind of de jongere.

Je dompelt je onder in essentiële theorie en krijgt veel praktische oefeningen. Daarnaast is er ruimte voor interactie, vragen en casusbesprekingen. Zo krijg je ook de gelegenheid om praktijkervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Deze praktische training biedt jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden uit te breiden en jezelf verder te ontwikkelen als professional (in opleiding).

Om het optimale uit de training te kunnen halen is óf ervaring gevraagd in het werken met kinderen (bijvoorbeeld in coaching, pedagogische begeleiding, jeugdwerk of andersoortige één op één contacten) met de behoefte om op een dieper level met kinderen en jongeren te werken, óf ervaring gevraagd in het werken met volwassenen in het psychosociale domein (bijvoorbeeld in psychosociale therapie, gezinsbegeleiding of maatschappelijk werk) met de behoefte om dat ook met kinderen en jongeren te doen.

Wat komt aan bod?

Op dag 1 en 2 wordt het fundament van procesbegeleiding gelegd. Centraal staan de basishouding van de therapeut, ontwikkelingsgebieden, leeftijdsfasen en milieus van invloed van het kind, probleemthema’s, typen cliënten en typen ouders of opvoeders, hoe je contact maakt met de doelgroep, met welke wetten en regelgeving je rekening dient te houden, wat communicatievoorwaarden zijn, wat de opbouw van een gesprek wordt en welke (vraag)technieken daarbij horen.

Op dag 3 richten we ons op praktijk van het werken met het jonge kind en het schoolgaande kind. Hoe ziet de begeleiding eruit en hoe wordt die uitgevoerd? Je gaat aan de slag met technieken en oefeningen om ‘het gesprek’ met deze doelgroep te voeren.

Dag 4 staat in het teken van werken met de jongere. Op welke manier bouw je het contact op en hoe intervenieer je? Ook op deze dag staat het ‘doen’ centraal.

Dag 5 gaat over de ontwikkeling van de therapeut. Wat heb je nodig en wat kun je doen om je eigen creativiteit aan te wakkeren en je eigen stijl te ontwikkelen?

Wat is het doel?

Het doel van deze training is dat je kinderen en jongeren op een comfortabele wijze leert begeleiden in hun emotionele en psychosociale ontwikkeling, zodat ze hun krachten benutten en hun eigen oplossingen vinden op bewust of onbewust niveau.

Data

De dagmodule Kinder- en jongerentherapie bestaat uit 05 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Kinder- en jongerentherapie
Data 2023
Dag 1 Maandag 11 september
Dag 2 Maandag 18 september
Dag 3 Maandag 25 september
Dag 4 Maandag 02 oktober
Dag 5 Maandag 09 oktober
Kinder- en jongerentherapie
Voorjaar 2024
Dag 1 Dinsdag 27 februari
Dag 2 Dinsdag 05 maart
Dag 3 Dinsdag 12 maart
Dag 4 Dinsdag 19 maart
Dag 5 Dinsdag 26 maart
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Kinder- en jongerentherapie € 995,-
Inschrijven

Dagmodulen Verlies- en rouwtherapeut

Verlies en rouw: de essentie

Inhoud

Wat komt aan bod tijdens deze dagmodule?

Wat is verlies? Wat is rouw? Wat is de functie van emoties bij verlies? Vanuit welke visies kunt u aankijken tegen rouw? Volgens Manu Keirse moeten cliënten rouwarbeid verrichten wanneer ze een verlies ervaren. Tijdens deze module gaan we dieper in op wat rouwarbeid inhoudt en hoe het volbrengen van de vier rouwtaken helpend kan zijn bij het overleven van verlies.

 • Dag 1:
  • Proces versus stilstand
  • Biopsychosociaal model
  • Geschiedenis
  • Rouwmythes
  • Emoties en gevoelens
 • Dag 2
  • Metaforische verhalen
  • Ervaringsverhalen
  • Rouwarbeid en rouwtaken
  • Rouwtaken in beeld
  • Tips in begeleiding rouwtaken
  • Afgerond rouwproces
 • Dag 3
  • Zelf aan het werk: analyseren rouwtaken
  • Duaal procesmodel
  • Dimensies van luisteren
  • Aanwezig zijn
  • Proceshuis

Wat is het doel van deze dagmodule?

Door kennis over verlies, leren hoe u kundig om kunt gaan met rouw. Het hoofddoel is dat u leert luisteren naar de mens in verdriet, waardoor u de ander zo goed mogelijk kunt bijstaan.

Data

De dagmodule Verlies en rouw: de essentie bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Verlies en rouw: de essentie
Data 2023
Groep 1 Woensdag 25 januari
Woensdag 01 februari
Woensdag 08 februari
Groep 2 Woensdag 05 april
Woensdag 12 april
Woensdag 19 april
Groep 3 Vrijdag 08 september
Vrijdag 15 september
Vrijdag 22 september
Groep 4 Maandag 30 oktober
Maandag 06 november
Maandag 13 november

 

Verlies en rouw: de essentie
Data 2024
Groep 1 Woensdag 17 januari
Woensdag 24 januari
Woensdag 31 januari
Groep 2 Dinsdag 02 april
Dinsdag 09 april
Dinsdag 16 april
Groep 3 Donderdag 12 september
Donderdag 26 september
Donderdag 10 oktober
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Verlies en rouw: de essentie € 750,-
Inschrijven

Verlies en rouw bij volwassenen

Inhoud

Wat komt aan bod tijdens deze dagmodule?

Hoe maakt u onderscheid tussen complexe en normale rouw? Hoe begeleidt u volwassenen die in een gezond maar pijnlijk rouwproces verkeren? Hoe verwerkt u daarin de vier rouwtaken van Manu Keirse? Leer een nieuwe methode in het begeleiden van volwassenen na een verlies: TrainGain.

 • Dag 1:
  • Is rouw een ziekte?
  • DSM-5
  • Transitiecirkel
  • Stagnatiecirkel
  • Niet erkend verlies
  • Chronische rouw
  • Anticiperende rouw
  • Soorten begeleiding
 • Dag 2
  • TrainGain: analyse- en begeleidingsmethode ontwikkeld door Psychodidact
  • Bewust, voorbewust, onbewust
  • TrainGain in werking
  • TrainGain railmap: stappenplan methode
  • Toepassen TrainGain
 • Dag 3
  • TrainGain X, Y, Z
  • Toepassen TrainGain X, Y, Z
  • Na TrainGain
  • Tracking: verduurzamen van het nieuwe spoor, ontwikkeld door Psychodidact
  • Tracking map: stappenplan techniek
  • Toepassen Tracking

Wat is het doel van deze dagmodule?

Zicht krijgen op en begeleiden van rouwprocessen bij volwassenen.

Data

De dagmodule Verlies en rouw bij volwassenen bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Verlies en rouw bij volwassenen
Data 2024
Dag 1 Woensdag 12 juni
Dag 2 Woensdag 19 juni
Dag 3 Woensdag 26 juni
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Verlies en rouw bij volwassenen € 750,-
Inschrijven

Verlies en rouw bij kinderen

Inhoud

Wat komt aan bod tijdens deze dagmodule?

Wat betekent verlies voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën? Hoe brengt u die kennis over aan belangrijke anderen in de omgeving van het kind? Hoe brengt u een verliesboodschap aan een kind of een jongere en hoe betrekt u hen in het verlies? Leer werken met de memory tool voor gemis: Wat hoort bij…?

 • Dag 1:
  • Voorwaarden voor het omgaan met verdriet van kinderen
  • De wereld van het kind
  • Spelen is praten
  • Participeren
  • 10 verschillen tussen kinderen en volwassenen
  • 5 leeftijdscategorieën
  • Wanneer wordt rouw pathologisch
  • De sleutels in contact
 • Dag 2
  • Mini Midi Maxi
  • ‘Wat hoort bij…’: begeleidingsmethode ontwikkeld door Psychodidact
  • Speluitleg
  • Psycho-educatie geven
  • Toepassen ‘Wat hoort bij…’
 • Dag 3
  • Zelf aan het werk: analyseren rouwtaken kinderen
  • Zelf aan het werk: presentatie ideeën
  • ‘Wat hoort bij…’ vrije versie

Wat is het doel van deze dagmodule?

Zicht krijgen op en begeleiden van rouwprocessen bij kinderen en jongeren.

Data

De dagmodule Verlies en rouw bij kinderen bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Verlies en rouw bij kinderen
Data 2023
Dag 1 Vrijdag 29 september
Dag 2 Vrijdag 06 oktober
Dag 3 Vrijdag 13 oktober
Verlies en rouw bij kinderen
Data 2024
Dag 1 Donderdag 19 september
Dag 2 Donderdag 03 oktober
Dag 3 Donderdag 17 oktober
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Verlies en rouw bij kinderen € 750,-
Inschrijven

Verlies en rouw: laatste levensfase

Inhoud

Wat komt aan bod tijdens deze dagmodule?

Hoe gewoon is sterven eigenlijk? Hoe leeft men met de dood voor ogen? Welke wensen zijn er dan? Welke ondersteuning hebben mensen nodig in hun laatste levensfase? En is de manier van afscheid nemen universeel? Deze module gaat over de dood integreren in het leven omdat verlies en verdriet de andere kant vormen van leven en liefde.

 • Dag 1:
  • De laatste levensfase
  • Verschillende soorten dood
  • Twee perspectieven
  • Natuurlijk of niet natuurlijk
  • Het ‘gewone’ sterven
  • Stoppen met eten en drinken
  • Palliatieve sedatie
  • Euthanasie
  • Hulp bij zelfdoding
  • Zelfdoding
  • Voltooid leven
 • Dag 2
  • Communiceren over wensen
  • Greep in drie delen
  • Leven tot het laatste moment
  • Het naderende einde
  • Na het einde
  • Hoe ondersteunen als het einde in zicht is?
 • Dag 3
  • Cultuur
  • Ceremonie
  • Rituelen
  • Symbolen
  • Gastcollege: levend dood, dementie

Wat is het doel van deze dagmodule?

 • Kennis over levensbeëinding vergroten.
 • Handvatten krijgen om het taboe van praten over de dood te doorbreken en op een menselijke manier te integreren in het leven.
 • Praktische tools leren om in te zetten tijdens de laatste levensfase.
Data

De dagmodule Verlies en rouw: laatste levensfase bestaat uit 03 bijeenkomsten van 10:00u tot 16:30u.

Verlies en rouw: laatste levensfase
Data 2023
Dag 1 Vrijdag 10 november
Dag 2 Vrijdag 17 november
Dag 3 Vrijdag 24 november
Verlies en rouw: laatste levensfase
Data 2024
Dag 1 Woensdag 13 november
Dag 2 Woensdag 20 november
Dag 3 Woensdag 27 november
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Verlies en rouw: laatste levensfase € 750,-
Inschrijven

Andere modulen / afstudeertraject

Zelfreflectie

Inhoud

Zelfreflectie

Tijdens deze avondmodule wordt het thema zelfreflectie uitgediept omdat een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen de beste beschermer is tegen tegenoverdracht-processen in de spreekkamer. U onderzoekt door middel van oefeningen eigen gevoeligheden en valkuilen én de oorsprong ervan, ontdekt hoe die invloed hebben op uw handelen en uw gemoedstoestand en wat daarvan de effecten zijn op de interactie met anderen, met name in professionele setting. Blinde vlekken worden zichtbaar. Onderwerpen die bijvoorbeeld voorbij komen zijn: onzekerheid, faalangst, controle, weerstand, grootspraak en verdediging. Aandacht gaat ook uit naar uw kwaliteiten die groei op dit gebied kunnen bewerkstelligen waardoor de benodigde ruimte ontstaat in uzelf en daardoor in cliëntencontacten. Bijbehorende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: vertrouwen, beweging, stroming en realiteit. Deze module gaat verder waar andere zelfreflectiemodulen stoppen. Het raakt een diepere, vaak verborgen, laag die er – zonder er weet van te hebben – schade zou hebben kunnen berokkenen aan cliënten. Het proces aangaan vraagt kwetsbaarheid, een open leerhouding én verantwoordelijkheid van de professional (in opleiding) die deze module volgt.

Wat komt aan bod?

 • Theorie over reflecteren
 • Theorie over kwetsbaarheid
 • Zelfreflectieproces
 • Dramadriehoek
 • Opdrachten

Literatuur

Leren Reflecteren – Lida Nijgh en Nicolien van Tol
De kracht van Kwetsbaarheid – Brené Brown
In gesprek met je ouders – René Diekstra
De Keuze – Edit Eva Eger

Leerdoel

Het hoofddoel is om te ontdekken hoe eigen gevoeligheden en valkuilen een professioneel contact met cliënten in de weg kunnen staan en wat ervoor nodig is om zo triggervrij als mogelijk in contact te treden met cliënten.

Leeruitkomst

Na afronding van deze module:

 • Heeft u ontdekt hoe het verleden u heeft gevormd en wat daarvan de gedragseffecten zijn in het heden
 • Bent u zich bewust hoe uw vorming invloed heeft op het contact met cliënten
 • Bent u in staat om te herkennen wanneer tegenoverdracht-processen zich aandienen
 • Weet u wat u te doen staat om afstand te nemen van uw eigen stukken als u in contact treedt met cliënten
Data

De module Zelfreflectie bestaat uit een videocollege, drie klassikale bijeenkomsten (van 10.00 tot 16.30 uur) en een evaluatieavond via livestream.

Zelfreflectie
Voorjaar 2024
Videocollege Vanaf 15 januari
Klassikaal Donderdag 08 februari
Woensdag 20 maart
Woensdag 17 april
Livestream Dinsdagavond 14 mei
Woensdagavond 15 mei
Zelfreflectie
Najaar 2024
Videocollege Vanaf 09 september
Klassikaal Dinsdag 24 september
Maandag 14 oktober
Maandag 25 november
Livestream Dinsdagavond 10 december
Woensdagavond 11 december
Lesgeld

Wanneer u ervoor hebt gekozen de PROFESSIONAL opleiding per module te volgen, dan gelden onderstaande kosten:

Module
Lesgeld
Zelfreflectie € 1095,-
Inschrijven

Medische kennis: anatomie, fysiologie en pathologie

Inhoud

Tijdens deze module volgt u twee gastcolleges. Het college pluis/niet-pluis wordt ieder even jaar gegeven door een huisarts. Het college het brein wordt ieder oneven jaar gegeven door een neurowetenschapper. De kennis die u opdoet tijdens deze colleges verwerkt u in uw portfolio. U dient de colleges te hebben gevolgd vóórdat u uw opleiding afrondt.

Los daarvan verdiept u zich zelfstandig in de opbouw van het menselijk lichaam (anatomie), het functioneren van cellen, weefsels en organen (fysiologie) en de aard, oorzaken en gevolgen van lichamelijke ziekten (pathologie). U bestudeert op eigen tempo het boek ‘Fysiologie en anatomie’ en het boek ‘Pathologie’.  U rondt deze zelfstudie af met een tentamen.

Wat komt aan bod tijdens de zelfstudie?

Fysiologie en anatomie:

 • Cellen en weefsels
 • Circulatie
 • Afweer
 • Ademhaling
 • Nieren
 • Zenuwstelsel
 • Hormoonstelsel
 • Zintuigen
 • Huid en thermo-regulatie
 • Voedsel en spijsvertering
 • Beweging
 • Voortplanting
 • Erfelijkheid en DNA

Pathologie:

 • Gezondheid, ziekte en ziekteverloop
 • Geneeskunde
 • Medische microbiologie
 • Afweer van het menselijk lichaam en immunopathologie
 • Algemene oncologie
 • Algemene farmacologie
 • Veranderingen en afwijkingen aan de huid
 • Circulatie
 • Cyanose
 • Stoornissen in het zuur-base-evenwicht
 • Ziekteverschijnselen vanuit de longen en luchtwegen
 • Stoornissen in de temperatuurregulatie
 • Verschijnselen vanuit het spijsverteringskanaal t.g.v. ziekten
 • Icterus
 • Stoornissen in mictie, uiterlijk en samenstelling van urine
 • Peritonitis en ileus
 • Ziekteverschijnselen vanuit zenuwstelsel en zintuigen
 • Slaap en slaapstoornissen
 • De oudere mens, sterven en de dood
Data

In het even jaar kunt u het gastcollege pluis/niet-pluis volgen en in het oneven jaar het gastcollege het brein.
Tweemaal per jaar wordt u de mogelijkheid geboden om het klassikale tentamen Medische kennis: anatomie, fysiologie en pathologie te maken.
Aanvang 18.30 uur.

Gastcollege
Data 2023
Het brein Dinsdag 12 september 2023
Tentamen
Data 2023
Mogelijkheid 1 Donderdag 08 juni
Mogelijkheid 2 Dinsdag 07 november
Gastcollege
Data 2024
Pluis/niet-pluis Dinsdag 10 september 2024
Tentamen
Data 2024
Mogelijkheid 1 Donderdag 20 juni
Mogelijkheid 2 Dinsdag 12 november
Lesgeld

De zelfstudiemodule Medische kennis: anatomie, fysiologie en pathologie is onderdeel van de PROFESSIONAL opleiding. Voor deze zelfstudiemodule, het bijbehorende tentamen en de gastcolleges worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Aanmelden

Stage

Inhoud

Aan het einde van uw studie start uw stagetraject. Psychodidact biedt u daartoe verschillende mogelijkheden aan. Centraal staat het begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Dat kan in face to face vorm, telefonisch of per chat. De duur van de stage is minimaal een jaar waarbij rekening moet worden gehouden met een gemiddelde tijdsinvestering van vier tot zes uur per week. De stage kan dus plaatsvinden naast werk, gezin en andere sociale bezigheden. Ieder stageadres zal, voorafgaand aan de inhoudelijke werkzaamheden, vragen om een training te volgen voor de begeleiding van de specifieke doelgroep en werkzaamheden van dat adres.
De externe begeleiding wordt inhoudelijk ingevuld door het stageadres. De interne begeleiding bestaat uit een nulmeting, twee tussentijdse evaluatiemomenten en een eindevaluatie met beoordeling.
Alleen studenten die de complete opleiding volgen komen in aanmerking voor een stageplaats. Het stagetraject kan aanvangen wanneer alle modulen zijn afgerond en minimaal vier portfolio’s zijn ingeleverd.
Psychodidact behoudt zich het recht voor om tussentijds het stageformat te wijzigen.

Stageduur

Het stagetraject bedraagt minimaal een jaar, waarvan vier uur per week directe cliëntencontacten betreffen en twee uur per week bijkomende werkzaamheden en opdrachten.

Praktijkonderzoek

Inhoud

Onderzoek – Effectiviteit van psychosociale hulpverlening

In het laatste jaar van uw studie kunt u deelnemen aan de module Praktijkonderzoek. Tijdens deze module krijgt u inzicht in de manier waarop psychologen tot hun kennis komen over menselijk gedrag en ontwikkelt u basisvaardigheden om in de toekomst zelfstandig een onderzoek op te kunnen zetten.

De module bestaat uit drie onderdelen:

 • Online college – U maakt kennis met de belangrijkste stappen uit het onderzoeksproces: van aanleiding tot discussie.
 • Opzet – U verdiept zich in de wetenschappelijke studie die op dit moment wordt uitgevoerd naar de effectiviteit van psychosociale hulpverlening.
 • Opdracht – U gaat aan de slag met het formuleren van onderzoeksvragen, het operationaliseren van begrippen en fenomenen en het maken van een enquête.
Lesgeld

Het praktijkonderzoek is onderdeel van de PROFESSIONAL opleiding. Voor het praktijkonderzoek en het bijbehorende videocollege worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Aanmelden

Het onderzoek maakt deel uit van de afstudeerfase. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar info@psychodidact.nl. De leeropbrengst van dit onderzoek verwerkt u in uw afstudeerportfolio.

Aanmelden

Portfolio

Inhoud

Een portfolio is een dossier waarin u reflecteert op wat u weet en kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen.
Het portfolio wordt binnen de PROFESSIONAL opleiding gebruikt als instrument om individuele ontwikkeling (plus de eigen kijk daarop) zichtbaar te maken en niveau aan te tonen met betrekking tot 13 competenties.
Bij aanvang van uw studie ontvangt u een overzicht van competenties die gevraagd zijn voor het vak van Stressmanagement op HBO niveau. Bij iedere competentie horen verschillende indicatoren. Een indicator is een maatstaf. Het behaalde niveau op de verschillende indicatoren horend bij een competentie, geeft aan in hoeverre u over die competentie beschikt. Op vijf momenten tijdens uw studie evalueert u samen met uw mentor uw groei.
Waar u staat aan het einde van uw studie dient inzichtelijk te worden in uw afstudeerportfolio, dat wordt beoordeeld door een externe expert.

Begeleiding

Tijdens de opbouw van uw portfolio wordt u vijf keer persoonlijk begeleid door een van onze mentoren en krijgt u toegang tot videocolleges ter ondersteuning.